Дисертант

Назар Мар’яна Віталіївна

Тема дисертації

«Ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств фінансовими установами»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

12.07.2017

Дисертант

Левіна-Костюк Марія Олександрівна

Тема дисертації

«Стратегічне управління маркетинговою діяльністю суб’єктів агробізнесу»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.07.2017

Дисертант

Маркова Євгенія Юхимівна

Тема дисертації

«Стратегія і механізми управління виробничо-господарською діяльністю підприємств рибогосподарського підкомплексу: теорія, методологія, практика»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.07.2017

Дисертант

Гуцуляк Вікторія Романівна

Тема дисертації

«Маркетинговий механізм розвитку сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

10.07.2017

Дисертант

Лаврів Ірина Михайлівна

Тема дисертації

«Експортний потенціал аграрних підприємств Львівської області»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

10.07.2017

Дисертант

Яворська Вікторія Вікторівна

Тема дисертації

«Розвиток підприємництва у сільськогосподарських підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

13.06.2017

Дисертант

Вислободська Галина Петрівна 

Тема дисертації 

«Розвиток виробничих послуг у сільському господарстві» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Дата захисту

13.06.2017

Дисертант

Шумлянський Богдан Володимирович

Тема дисертації

«Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності щодо використання лісових ресурсів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

18.05.2017

Дисертант

Бінерт Олеся Василівна

Тема дисертації

«Розвиток організаційно-економічних умов функціонування виробників молока»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

18.05.2017

Дисертант

Дзюбак Катерина Миколаївна

Тема дисертації

«Організаційно-інституціональний механізм управління сільськогосподарським землекористуванням»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

17.05.2017

Дисертант

Шарий Григорій Іванович

Тема дисертації

«Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі України»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

17.05.2017