Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.001 створена для проведення разового захисту дисертації Келеберди Тараса Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління i адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Тема дисертації: «Організація кооперативних відносин на селі».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Янишин Ярослав Степанович

Захист дисертації відбудеться 23 жовтня 2020 р. об 1100 год. у Львівському національному аграрному університеті за адресою: Львівська область, Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, головний корпус ЛНАУ, конференц-зал (2 пов.).

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Завантажити аудіо