Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.003 створена для проведення разового захисту дисертації Зрайла Івана Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гринкевич Світлана Степанівна.

Захист дисертації відбудеться 26 листопада 2020 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.

Засідання переноситься у зв'язку з неможливістю зібрати кворум спецради.

Захист дисертації відбудеться 24 грудня 2020 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.

Завантажити аудіозапис