Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.006 створена для проведення разового захисту дисертації Шугала Вячеслава Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Тема дисертації: «Еколого-економічна ефективність виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки».
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Черевко Георгій Владиславович.

Захист дисертації відбудеться 24 березня 2021 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.