11 лютого 2015 року у Львівському національному аграрному університеті відбувся семінар наставників академічних груп. Розпочав семінар завідувач кафедри філософії і політології, кандидат філософських наук, доцент, Р.А. Наконечний, який накреслив план роботи подальшої співпраці кафедри і Ради наставників академічних груп, а також звернув увагу на актуальні проблеми виховної роботи зі студентською молоддю.

Про основні напрями виховної роботи університету розповіла керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів О.В. Качмар. У своєму виступі вона звернулася до праці українського педагога Григорія Ващенка «Виховання любови до Батьківщини», визначивши «виховний ідеал», що найяскравіше відбивається на патріотичному вихованні у ЛНАУ і має міцне підґрунтя з часів великих науковців та політичних діячів – Євгена Храпливого, Степана Бандери, Григорія Кияка. Тому сьогодні, коли Україна переживає випробування у своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність та територіальну цілісність, національно-патріотичне виховання стало одним із пріоритетних напрямів виховної роботи університету.

Із доповіддю на тему «Галицькі педагоги кінця ХІХ – початку ХХ ст.: держава і проблеми виховання молоді» виступила доцент кафедри філософії і політології Н.Ф. Мисак. У своєму виступі доповідачка здійснила екскурс в історію української освіти в Галичині, порівняла правове, соціальне та економічне становище педагогів вищих, середніх і початкових шкіл, окреслила основні напрямки політики держави щодо кожної із перелічених категорій освітян, а також з’ясувала, наскільки сприяли чи перешкоджали дії влади реалізації основних цілей освіти і виховання молоді. Особливо Н.Ф Мисак. наголосила на таких якостях педагогів, як самовідданість, рішучість, патріотизм,  усвідомлення поставлених суспільством перед ними завдань, а також наполеглива, а іноді й жертовна праця на ниві виховання національно свідомої молоді, майбутньої української інтелектуальної еліти. Завершився виступ аналогіями між минулим і сьогоденням. Доповідачка зауважила, що і на початку ХХ ст., і у ХХІ ст. перед педагогами стояло і стоїть одне завдання – виховання активної, ініціативної, цілеспрямованої молоді, патріотів своєї держави.