Дисципліни

Ландшафтна екологія
Геохімія довкілля
Заповідна справа
Гідрохімія
Гідрологія
Урбоекологія
Моніторинг довкілля
Екологічне нормування
Біологія
Техноекологія
Загальна екологія
Збалансоване природокористування
Оцінка впливу на довкілля
Екологічні біотехнології
Екологія людини
Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
Менеджмент довкілля
Економіка природокористування
Екологічне законодавство