Дисципліни

Підприємництво та бізнес-культура
Організація і планування діяльності аграрних формувань
Планування та організація діяльності підприємства
Гроші та кредит
Основи підприємництва та маркетингу
Менеджмент
Електронна комерція та логістика
Комунікаційна діяльність, реклама та стимулювання продажу
Бюджетна система
Страхування та страхові послуги
Грошово-кредитна політика
Банківська справа та банківські операції
Бухгалтерський облік та звітність
Інформаційні системи в галузі
Бухгалтерська звітність
Бухгалтерський облік
Управлінський облік
Контроль, ревізія та аудит
Фінансовий облік
Фінансове право
Плодоовочівництво
Ботаніка з фізіологією рослин
Агрохімія
Основи агрометеорології та кліматології
Насінництво та селекція
Технології виробництва продукції рослинництва
Технології зберігання і переробки продукції рослинництва
Захист рослин
Кормовиробництво
Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерної техніки
Землеробство
Ґрунтознавство
Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва
Механізація виробничих процесів у тваринництві
Трактори і автомобілі
Сільськогосподарські машини та їх використання
Основи технічного креслення
Конярство
Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції вівчарства
Навчання з роботи на тракторах, комбайнах і сільськогосподарських машин
Навчання керування транспортним засобом