Дисципліни

Педагогіка
Нарисна геометрія та інженерне креслення