Дисципліни
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка