Дисципліни
Вебтехнології та вебдизайн
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
Організація бази даних та знань
Вища математика
Дискретна математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Основи автоматики
Електротехніка в будівництві