24 та 25 березня 2021 р. на землевпорядному факультеті в онлайн-режимі проходив другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». На підсумковій науково-практичній конференції виступило 28 студентів з 19 закладів вищої освіти.

Конкурсанти представили результати наукових досліджень у сферах геодезії, картографії, землеустрою, кадастру і управління земельними ресурсами. Зокрема, акцентувалась увага на: застосуванні безпілотних літаючих систем та новітніх технологій при вирішенні завдань землеустрою і земельного кадастру; використанні GNSS-технологій при будівництві висотних споруд; геодезичному моніторингу будівель; використанні ГІС-технологій при формуванні туристичних маршрутів та аналізі туристичної привабливості територій; особливостях землевпорядного процесу при формуванні об’єднаних територіальних громад; теоретичних засадах та правових аспектах управління земельними ресурсами в контексті збалансованого землекористування; здійсненні аналізу земель природно-заповідного фонду в умовах проведеної адміністративно-територіальної реформи; методичних підходах до проведення оцінки земель та екологізації землекористування.

Багатогранність тематики наукових робіт сприяла обміну креативними думками та цікавими ідеями, що супроводжувались конструктивним обговоренням, а часом і дискусійними дебатами. Представляючи свої роботи, конкурсанти засвідчили про достатньо високу підготовку фахівців нової генерації, що здатні застосовувати свої знання й уміння в дослідницькій діяльності, проявляти професійну майстерність у землевпорядній та геодезичній сферах.

Актуальність проведення конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» очевидна – це важливий інструментарій мотивації студентської молоді до творчого самовдосконалення, популяризації досягнень науки, техніки, інноваційних технологій, залучення науково-педагогічних працівників до дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями конкурсу та нагородити:

Дипломом I ступеня:

- Яніну Анатоліївну Степчук (Національний університет біоресурсів і природокористування України, науковий керівник – Іван Анатолійович Опенько, к.е.н.);

- Віталія Романовича Савчука (Львівський національний аграрний університет, науковий керівник – Павло Петрович Колодій, к.е.н., доцент);

- Владислава Максимовича Третяка (Київський національний університет будівництва і архітектури, науковий керівник – Вікторія Борисівна Лепетюк, к.г.н.).

Дипломом ІI ступеня:

- Оксану Сергіївну Грушу (Херсонський державний аграрно-економічний університет, науковий керівник – Юрій Іванович Яремко, д.е.н., професор);

- Антона Леонідовича Лисака (Одеська державна академія будівництва та архітектури, науковий керівник – Олена Вікторівна Константінова, к.е.н.);

- Валерія Сергійовича Кудзелька (Миколаївський національний аграрний університет, науковий керівник – Оксана Шаміліївна Іскакова, к.с.-г.н.);

- Євгенію Миколаївну Фоміних (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, науковий керівник – Ірина Віталіївна Кошкалда, д.е.н., професор).

Дипломом ІIІ ступеня:

- Богдана Андрійовича Семківа (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, науковий керівник – Євген Юрійович Ільків, к.т.н., доцент);

- Валерію Федорівну Валькову (Національний університет «Львівська політехніка», науковий керівник – Ігор Севірович Тревого, д.т.н., професор);

- Адріану Володимирівну Комар (Львівський національний аграрний університет, науковий керівник – Руслана Богданівна Таратула, д.е.н., доцент);

- Аліну Він’ярчук (Західноукраїнський національний університет, науковий керівник – Андрій Орестович Вітровий, к.т.н., доцент);

- Дмитра Олександровича Костяна (Сумський національний аграрний університет, науковий керівник – Наталія Олександрівна Капінос, к.е.н.);

- Олену Сергіївну Петриченко (Білоцерківський національний аграрний університет, науковий керівник – Тетяна Миколаївна Прядка, к.е.н., доцент);

- Віру Миколаївну Поліщук (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, науковий керівник – Надія Павлівна Гальченко, к.б.н., доцент).

Вітаємо переможців, а також усіх учасників другого туру конкурсу та бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!

Наукові роботи_переможці ВКСНР_Геодезія та землеустрій_2021