Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання у 2024 році для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» на спеціальності:

Спеціальність

Умови конкурсного відбору

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

ЄВІ 2023 або 2024

ЄФВВ 2024

Мотиваційний лист

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

201 Агрономія

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

ЄВІ 2023 або 2024

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

126 Інформаційні системи та технології

ЄВІ 2023 або 2024

ЄФВВ 2024

Мотиваційний лист

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

ЄВІ 2023 або 2024

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

274 Автомобільний транспорт

ЄВІ 2023 або 2024

ЄДКІ 2024 або фаховий іспит для інших вступників

Мотиваційний лист

Факультет будівництва та архітектури

191 Архітектура та містобудування (денна форма навчання)

192 Будівництво та цивільна інженерія

ЄВІ 2023 або 2024

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

ЄВІ 2023 або 2024

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

242 Туризм і рекреація (ОПП «Туризм»)

ЄВІ 2023 або 2024

ЄФВВ 2024

Мотиваційний лист

 

Етапи вступної кампанії

Етап

Термін проведення

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) у приймальній комісії ЗВО

·        основна сесія

·        додаткова сесія

 

з 07 травня до 29 травня

з 17 червня до 21 червня

ЄВІ та / або ЄФВВ, що проводяться УЦОЯО:

·        основна сесія

·        додаткова сесія

 

з 24 червня до 15 липня

з 31 липня до 14 серпня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та фахових іспитах на місця за кошти державного бюджету та фізичних і юридичних осіб

 

з 01 липня до 27 липня

Співбесіди, фахові іспити (у закладі вищої освіти) на місця за кошти державного бюджету та фізичних і юридичних осіб

з 17 липня до 28 липня

Фахові іспити для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних або/та юридичних осіб

з 01 серпня до 16 серпня

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

з 01 серпня до 22 серпня

Оголошення рейтингових списків

до 24 серпня

Виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в ЗВО, подання документів та укладення договору про навчання)

до 18.00 26 серпня

Наказ на зарахування

·        на місця за кошти державного бюджету

·        на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

27 серпня

30 серпня (І етап),

до 30 вересня (останній етап)

 

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЄВІ, ЄФВВ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів, прохідний бал з фахового іспиту – 140 балів.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 балів.

Перелік документів, які вступник подає під час виконання вимог до зарахування:

  • копію документадержавного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаткадо нього(за умови пред’явлення оригіналу);
  • копію екзаменаційного листка результатів ЄВІ 2023 або ЄВІ 2024 та / або ЄФВВ чи ЄДКІ 2024;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство(за умови пред’явлення оригіналу);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:
80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (гол. корпус, км. 130)
тел. (032) 224-24-98, (032) 224-24-31,
(068) 421-59-46, (093) 219-42-94, (099) 676-53-07
http://lnu
p.edu.ua/