Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, а також освітнього ступеня «Магістр» (крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство») подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.04.2020 року № 482.

У ЛНАУ функціонує консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження необхідних документів, передбачених Правилами прийому до ЛНАУ для здобуття вищої освіти в 2020 році.