↓ДОДАТКОВИЙ ВСТУП 2023↓


Львівський національний університет природокористування оголошує додатковий прийом студентів на денну та заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеня Бакалавр (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на основі повної загальної середньої освіти в 2023 році.

Львівський національний університет природокористування оголошує додатковий прийом студентів на денну та заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеня Бакалавр (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на основі ОПС фахового молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра в 2023 році.

Львівський національний університет природокористування оголошує додатковий прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2023 році для здобуття освітнього ступеня Магістр (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на спеціальності:

Львівський національний університет природокористування проводить прийом на навчання осіб (другий курс заочної форми), які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня Бакалавр за іншою спеціальністю:

Львівський національний університет природокористування проводить прийом на навчання осіб (третій курс заочної форми), які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття ОС Бакалавр за іншою спеціальністю:


↓ВСТУП 2023↓


Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2023 році для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2023 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОПС фахового молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра.

Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2023 році для здобуття освітнього ступеня «Магістр».