Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання у 2024 році для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОПС фахового молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра.

Спеціальність

Умови конкурсного відбору

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка (ОПП «Біоекономіка»)

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

076 Підприємництво та торгівля

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

ЄФВВ 2024 (за вибором вступника)

081 Право

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

206 Садово-паркове господарство

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

ЄФВВ 2024 (за вибором вступника)

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

208 Агроінженерія

 

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

ЄФВВ 2024 (за вибором вступника)

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

274 Автомобільний транспорт

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Факультет будівництва та архітектури

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища»)

191 Архітектура та містобудування (денна форма навчання)

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022, 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Творчий конкурс

Мотиваційний лист

192 Будівництво та цивільна інженерія

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022, 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм і рекреація (ОПП «Туризм»)

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022, 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Для вступу можуть бути використані сертифікати:

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року з двох конкурсних предметів:

 1. українська мова/українська мова та література; 2. математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір вступника);

національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 р. з трьох конкурсних предметів:

 1. українська мова; 2. математика; 3. історія України;

національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 р. з трьох конкурсних предметів:

 1. українська мова; 2. математика; 3. історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір вступника);

національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 р. з чотирьох конкурсних предметів:

 1. українська мова; 2. математика; 3. історія України; 4. іноземна мова або українська література, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (на вибір вступника).

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 балів.

Конкурсний бал не може бути менше ніж 150,000 балів для вступу на спеціальність 081 «Право».

Під час вступу заяви подаються в електронній формі (денна та заочна форми навчання).

Етапи вступної кампанії:

 • реєстрація для складання ЄФВВ у приймальній комісії ЗВО – з 19 квітня до 30 квітня;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників (https://vstup.edbo.gov.ua) – з 01 липня;
 • реєстрація заяв вступників – з 19 липня до 18:00 31 липня;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, – 05 серпня;
 • виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в закладі вищої освіти, подання документів та укладання договору про навчання) – до 18:00 08 серпня;
 • зарахування вступників на місця державного фінансування проводиться 10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 серпня.

Творчі конкурси, співбесіди:

 • реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах для спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» та 022 «Дизайн» (спеціалізація «Дизайн середовища») та співбесідах (пільгові категорії вступників) здійснюється:

для вступу на місця державного замовлення – з 03 липня до 18:00 10 липня,

для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 25 липня;

 • співбесіди та творчі конкурси для вступників за всіма джерелами фінансування проводяться з 08 липня до 19 липня;
 • співбесіди та творчі конкурси для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться з 08 липня до 31 липня.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:
80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (гол. корпус, км. 130)
тел. (032) 224-24-98, (032) 224-24-31,
(068) 421-59-46, (093) 219-42-94, (099) 676-53-07
https://lnup.edu.ua/