Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання у 2024 році для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Спеціальність

Умови конкурсного відбору

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка (ОПП «Біоекономіка»)

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

ЗНО 2021 (три предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

206 Садово-паркове господарство

ЗНО 2021 (три предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

ЗНО 2021 (три предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Факультет будівництва та архітектури

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища»)

191 Архітектура та містобудування (денна форма навчання)

ЗНО 2021 (два предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Творчий конкурс

Мотиваційний лист

192 Будівництво та цивільна інженерія

ЗНО 2021 (три предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм і рекреація (ОПП «Туризм»)

ЗНО 2021 (три предмети)

або

НМТ 2022 або 2023 (три предмети)

або

НМТ 2024 (чотири предмети)

Мотиваційний лист

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 балів.

Конкурсний бал не може бути меншим ніж 150,000 балів для вступу на спеціальність 081 «Право».

Під час вступу заяви подаються в електронній формі (денна та заочна форми навчання).

 

Етапи вступної кампанії:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників (https://vstup.edbo.gov.ua) — з 01 липня;
 • реєстрація заяв вступників – з 19 липня до 18:00 31 липня;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, – 05 серпня;
 • виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в ЗВО, подання документів та укладення договору про навчання) – до 18:00 08 серпня;
 • зарахування вступників на місця державного фінансування проводиться 10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 серпня.

Творчі конкурси, співбесіди:

 • реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах для спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» та 022 «Дизайн» (спеціалізація «Дизайн середовища») та співбесідах (пільгові категорії вступників) здійснюється:
  • для вступу на місця державного замовлення – з 03 липня до 18:00 10 липня,
  • для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 25 липня;
 • співбесіди та творчі конкурси для вступників за всіма джерелами фінансування проводяться з 08 липня до 19 липня;
 • співбесіди та творчі конкурси для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться з 08 липня до 31 липня.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:
80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (гол. корпус, км. 130)
тел. (032) 224-24-98, (032) 224-24-31,
(068) 421-59-46, (093) 219-42-94, (099) 676-53-07
https://lnup.edu.ua/