Дисципліни:

«Фінанси»

«Фінанси підприємства»

«Банківські операції»

«Технологія заготівлі та зберігання сільськогосподарської продукції з основами переробки»

«Кормовиробництво»

«Захист рослин»

«Технологія виробництва продукція рослинництва»

«Насінництво і селекція»

«Землеробство»

«Основи дослідницької справи»,

«Технології в галузях рослинництва»,

«Агрохімія»

«Ботаніка та фізіологія рослин з основами мікробіології»,

«Біологія та екологія»

«Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва»

«Механізація виробничих процесів у тваринництві»

«Мікробіологія»

«Основи ветеринарії та гігієни сільськогосподарських тварин»

«Технологія відтворення сільськогосподарських тварин»

«Основи тваринництва та бджільництва»

«Землеробство з ґрунтознавством»

«Захист рослин»

«Сільськогосподарська меліорація»

«Землеробство з ґрунтознавством»

Дисципліни:

«Основи сільськогосподарського виробництва»

«Страхування»

«Операції з нерухомістю»

«Кримінальний процес»

«Право Європейського Союзу»

«Правове забезпечення в обліку»

«Кримінальний процес»

«Кримінальне право»

«Правове регулювання в туристичній діяльності»

Дисципліни: 

Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, а також можливості інтегрування різних систем і платформ у єдине віртуальне навчальне середовище

Дисципліни

Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютера

Дисципліни

Технічна експлуатація автомобілів

Організація міжнародних перевезень

Дисципліни 

Методи дослідження навколишнього середовища та вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення практичних навичок, освоєння нових методів дослідження стану навколишнього середовища.

Техноекологія.

Земельно-кадастровий процес.

Дисципліни

Агрохімія

Плодоовочівництво

Статистика

Технологія виробництва продукції рослинництва

Електрообладнання автомобіля

Дисципліни

Економіка та організація аграрного виробництва

Організація та планування підприємств

Операції з нерухомості

Електропостачання

Основи автоматики, електротехніка з основами автоматики

Електротехнологія

Дисципліни:

Інженерна механіка

Технічна механіка

Основи технології ремонту