Дисципліни

Вебпрограмування
Візуалізація даних

Дисципліни

Державний земельний кадастр
Картографія
Земельне право
Організація використання земель
Кадастр населених пунктів

Дисципліни

Інформатика
Офісне програмне забезпечення

Дисципліни

Нарисна геометрія
Машини та механізми в тваринництві

Дисципліни

Фіскальна і митна політика
Кооперація в АПК
Суспільствознавство
Соціологія

Дисципліни

Інженерна графіка у землеустрої
Геодезичні роботи при землеустрої
Експлуатація машин та обладнання
Інформатика
Хімія
Основи технології та організації туристичного обслуговування