Дисципліни

Технології спеціалізованих виробництв лісового комплексу
Проєктування лісових доріг

Дисципліни

Внутрішньогосподарський контроль
Облікова політика
Методологія та організація наукових досліджень
Основи бізнесу
Тренінг зі спеціальності
Фінансовий облік
Фінансовий аналіз
Облік і оподаткування за видами економічної діяльності
Облік в зарубіжних країнах
Облік і звітність в оподаткуванні
Оподаткування суб’єкта господарювання

Дисципліни

Підприємництво та бізнес-культура
Організація і планування діяльності аграрних формувань
Планування та організація діяльності підприємства
Гроші та кредит
Основи підприємництва та маркетингу
Менеджмент
Електронна комерція та логістика
Комунікаційна діяльність, реклама та стимулювання продажу
Бюджетна система
Страхування та страхові послуги
Грошово-кредитна політика
Банківська справа та банківські операції
Бухгалтерський облік та звітність
Інформаційні системи в галузі
Бухгалтерська звітність
Бухгалтерський облік
Управлінський облік
Контроль, ревізія та аудит
Фінансовий облік
Фінансове право
Плодоовочівництво
Ботаніка з фізіологією рослин
Агрохімія
Основи агрометеорології та кліматології
Насінництво та селекція
Технології виробництва продукції рослинництва
Технології зберігання і переробки продукції рослинництва
Захист рослин
Кормовиробництво
Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерної техніки
Землеробство
Ґрунтознавство
Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва
Механізація виробничих процесів у тваринництві
Трактори і автомобілі
Сільськогосподарські машини та їх використання
Основи технічного креслення
Конярство
Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції вівчарства
Навчання з роботи на тракторах, комбайнах і сільськогосподарських машин
Навчання керування транспортним засобом

Дисципліни

Основи промислової екології
Заповідна справа
Технології утилізації спеціальних відходів
Біологія
Екологія людини
Водні системи

Дисципліни

Оцінка впливу на навколишнє середовище

 

Дисципліни

Основи екології
Екологія
Промислова екологія

Дисципліни

Землеустрій
Інфраструктура геопросторових даних
Державний земельний кадастр

Дисципліни

Педагогіка
Нарисна геометрія та інженерне креслення

Дисципліни

Ландшафтна екологія
Геохімія довкілля
Заповідна справа
Гідрохімія
Гідрологія
Урбоекологія
Моніторинг довкілля
Екологічне нормування
Біологія
Техноекологія
Загальна екологія
Збалансоване природокористування
Оцінка впливу на довкілля
Екологічні біотехнології
Екологія людини
Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
Менеджмент довкілля
Економіка природокористування
Екологічне законодавство

Дисципліни
Кооперація в агропромисловому комплексі