Дисципліни

Економіка та організація аграрного виробництва

Біологія

Агрохімія

Бухгалтерський облік

Аналіз господарської діяльності

Економічна теорія

Статистика

Облік і звітність в бюджетних організаціях

Організація і планування діяльності аграрних формувань

Дисципліни

Основи філософських знань

Логіка

Дисципліни

Математика

Дисципліни

Автомобілі і двигуни,

Машиниі обладнання в АПК,

Технологія виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Цивільне право,

Фінансове право,

Право ЄС

Господарське право,

Судова бухгалтерія,

Правове забезпечення в обліку,

Правове забезпечення у фінансуванні, банківській справі та страхуванні

Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції

Теорія держави і права,

Земельне право,

Право соціального забезпечення,

Адміністративне право,

Конституційне право,

Конституційне право зарубіжних країн

 

Дисципліни

Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія

Інженерна механіка

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Підготовка водія

Технічний сервіс та ремонт сільськогосподарської техніки

Машини і обладнання для тваринництва

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продукції тваринництва

Хірургія ветеринарної медицини

Внутрішні незаразні хвороби

Вступ в спеціальність

Професійна орієнтація випусників вищих навчальних закладів на ринку праці