20 березня 2024 року між Львівським національним університетом природокористування в особі в.о. ректора професора Василя Лопушняка, з однієї сторони, та Академією Замойською (м. Замость, Польща) в особі ректора професора Павла Скшидлевського, з іншої сторони, укладено угоду про співпрацю. Предмет договору – організація партнерства та співпраці, які спрямовані на розвиток спільної освітньої, наукової, економічної діяльності між закладами, що передбачатиме запровадження новітніх форм партнерських відносин. Мета договору – встановлення взаємовідносин, що будуються на основі різних форм співпраці у векторі професійної підготовки фахівців.

Договір спрямований на спільну та узгоджену діяльність кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету управління, економіки та права, кафедри туризму факультету землевпорядкування та туризму (ЛНУП) та відповідних спеціальностей Академії Замойської у науковій та навчально-методичній сферах. Це сприятиме підвищенню якості надання освітніх послуг, ефективному використанню навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, пожвавленню прямих зв’язків між партнерами у наукових дослідженнях. Зокрема, з метою інтеграції в європейський освітній простір заклади освіти організовуватимуть і проводитимуть наукові та освітні семінари, лекції, конференції, наукові дослідження, братимуть участь у заходах щодо обговорення питань академічної та міжнародної мобільності студентів, здійснюватимуть наукове консультування, матимуть можливість проходження практики тощо.