Львівський національний університет природокористування оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання у 2024 році для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОС «Бакалавр», ОС «Магістр».

Спеціальність

Умови конкурсного відбору

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка (ОПП «Біоекономіка»)

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

206 Садово-паркове господарство

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

 

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

208 Агроінженерія

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

274 Автомобільний транспорт

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

 

Факультет будівництва та архітектури

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища»)

191 Архітектура та містобудування (денна форма навчання)

192 Будівництво та цивільна інженерія

 Фаховий іспит

Мотиваційний лист

 

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм і рекреація (ОПП «Туризм»)

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

Під час вступу заяви подаються в електронній формі (денна та заочна форми навчання).

Прийом здійснюється на скорочений термін навчання виключно на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Етапи вступної кампанії:

Етап

Термін проведення

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі

 

з 19 липня до 31 липня

Реєстрація заяв на участь у фахових іспитах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 19 липня до 31 липня

Фахові іспити для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних або/та юридичних осіб

з 29 липня до 05 серпня

Оголошення рейтингових списків

до 09 серпня

Виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в ЗВО, подання документів та укладення договору про навчання)

 до 14 серпня

Наказ на зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18.00 16 серпня

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:
80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (гол. корпус, км. 130)
тел. (032) 224-24-98, (032) 224-24-31,
(068) 421-59-46, (093) 219-42-94, (099) 676-53-07
https://lnup.edu.ua/