Інформація про дисертацію

Дисертант

Газуда Михайло Васильович

Тема дисертації

«Ефективність механізму управління використанням відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

17.03.2015