10 липня 2023 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав Вчену раду ректор Володимир Снітинський, надавши слово завідувачу кафедри економіки, професору Георгію Черевку, який проінформував присутніх про візит до SGGW (Варшава, Польща) на Міжнародну конференцію «Czynniki rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich», присвячену 70-річчю відомого вченого, доктора економічних наук, професора Богдана Клепацького – професора Honoris Causa Львівського національного університету природокористування з 2001 року.
Після цього перейшли до розгляду питань порядку денного.

21 червня 2023 року відбулось підсумкове у навчальному році засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування, на якому розглядались наступні питання:
1. Про результати навчальної, наукової, виховної, фінансової та господарської діяльності у 2022–2023 н.р. та завдання на 2023–2024 н.р.
Доповідали: перший проректор, проректор з наукової роботи, проректор з навчально-виховної роботи, проректор з адміністративно-господарської роботи. В обговоренні питання взяли участь декани факультетів, головний бухгалтер університету.
Про результати навчальної роботи доповідала перший проректор Ірина Федів, яка акцентувала увагу на основних досягненнях університету, зокрема: акредитовано освітні програми першого (бакалаврського) рівня «Маркетинг», «Право», «Автоматизація та КІТ», другого (магістерського) рівня – «Інформаційні технології», «Туризм», третього (освітньо-наукового) рівня – «Екологія», «Геодезія та землеустрій»; запроваджено нові освітні програми бакалаврського рівня «Біоекономіка», «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика», магістерського рівня «Міжнародний маркетинг»; продовжено процес цифровізації управління університетом через автоматизацію складання розкладу занять, розподілу і списання педагогічного навантаження, погодження і затвердження документів, опитування студентів і працівників; підвищено якість підготовки і захисту курсових робіт (проєктів) та запроваджено формування електронної бази їх зберігання; запроваджено навчально-наукові семінари з написання та підготовки кваліфікаційних робіт (проєктів); запроваджено систему перевірки кваліфікаційних робіт (проєктів) на плагіат у фахових коледжах університету; введено інновації в освітньому середовищі з використанням платформ Labster, Solidworks, Siemens, Amazon web Services, AgriAnalytica; створено лабораторію підготовки навчального відеоконтенту, 4 навчальні лабораторії, 2 комп’ютерні класи, 1 кабінет інноваційної творчості, 1 навчально-методичний кабінет, оновлено низку наявних лабораторій; здійснюється робота у 10 проєктах Erasmus+ та подано 10 заявок на участь у проєктах Erasmus+ у 2023 році; проведено низку просвітницьких університетських заходів щодо академічної доброчесності, затверджено Кодекс академічної доброчесності та запроваджено практику підписання Декларації про академічну доброчесність. Разом з тим, залишаються проблемні питання, які потрібно вирішувати в наступному навчальному році, а саме: відійти від практики формування малокомплектних груп, що, у свою чергу, ставить завдання про припинення надання освітніх послуг за непопулярними освітніми програмами; зменшити рівень навантаження на викладачів через раціональний розподіл дисциплін та комплектування повноцінних академічних груп; акредитувати ряд освітніх програм; підвищити рівень застосування сучасних технологій в освітньому процесі фахових коледжів університету.

23 травня 2023 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав Вчену раду ректор Володимир Снітинський. У вступному слові ректор привітав присутніх з Днем Героїв – святом українських борців за свободу та незалежність нашої держави, запропонувавши вшанувати пам’ять Героїв хвилиною мовчання і покладанням квітів до пам’ятника Степану Бандері, меморіального стенда Героям університету та меморіального знака Героям Небесної Сотні.
Перед початком реалізації питань порядку денного капелан університету отець Іван Венгрин передав ректору грамоту від Верховного архиєпископа Києво-Галицького Святослава з нагоди 75-річчя від дня народження та 25-річчя керівництва ЛНУП.
Після цього перейшли до розгляду питань порядку денного.
1. Про стан виконання кваліфікаційних та курсових робіт (проєктів) у ЛНУП доповідали декани факультетів. В обговоренні виступили перший проректор Ірина Федів, проректор з наукової роботи Богдан Гулько, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич, керівник навчально-методичного відділу з забезпечення якості вищої освіти Олег Микула. За результатами обговорення відзначено, що виконання кваліфікаційних та курсових робіт (проєктів) в університеті здійснюється відповідно до затверджених стандартів вищої освіти та навчальних планів. Теми робіт (проєктів) актуальні; роботи (проєкти) виконуються із використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення; керівництво роботами (проєктами) здійснюють кваліфіковані фахівці університету. Однак було відзначено ряд недоліків, а саме: незначна кількість кваліфікаційних робіт (проєктів) виконується на замовлення підприємств; потребує удосконалення процес підготовки курсових робіт (проєктів) у частині варіативності, наскрізності та оригінальності.

24 квітня 2023 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування, на якому розглядались питання вступної кампанії 2023 року.
Розпочав засідання ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, який привітав з днем народження декана факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій С.Й. Ковалишина та першого проректора І.М. Федів та побажав їм міцного здоров’я, щасливої долі, успіхів у роботі та здійснення мрій.
Доповідала відповідальний секретар Приймальної комісії ЛНУП Юлія Голячук.
1. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування в 2023 році та затвердження Правил прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів Львівського національного університету природокористування у 2023 році.
У ході питання заслухано та обговорено основні положення Правил прийому 2023 року, які складені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 276, та Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 277.

29 березня 2023 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, який вручив атестат доцента науково-педагогічним працівникам університету: Галині Бережницькій (доцент кафедри права), Віталію Левонюку (доцент кафедри електротехнічних систем), Анжелі Кузі (доцент кафедри гуманітарної освіти), Ользі Туркот (доцент кафедри права), Інні Тригубі (доцент кафедри генетики, селекції та захисту рослин). Ректор привітав доцентів та побажав їм подальших успіхів в освітній та науковій діяльності.
Далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Про стан та перспективи розвитку відокремлених структурних підрозділів ЛНУП.
Доповідав керівник Навчально-методичного відділу із забезпечення якості вищої освіти Олег Микула. Під час обговорення даного питання відзначено, що підготовка фахівців на рівні фахового молодшого бакалавра є важливою складовою діяльності ЛНУП. У структурі університету 8 фахових коледжів, в яких навчається 5429 студентів та працює 508 педагогів. Фахові коледжі забезпечують комплексний підхід до вирішення завдань професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах. Разом з тим недостатньо забезпечується інноваційна діяльність, малоефективна інформаційна та профорієнтаційна робота, не повною мірою використовується матеріально-технічна база ЛНУП для удосконалення освітнього процесу, а кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення окремих спеціальностей потребує удосконалення відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Також у зв’язку із прийняттям Закону України «Про передфахову вищу освіту» актуальною є адаптація освітньо-професійних програм до вимог прийнятих стандартів фахової передвищої освіти, а також їх узгодження з освітньо-професійними програмами бакалаврського рівня для забезпечення якісної ступеневої освіти.

2. Про стан розробки освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів освіти у ЛНУП та його фахових коледжах на 2023–2024 н.р.
Доповідала перший проректор ЛНУП Ірина Федів. Відзначено, що попри запровадження системи постійного моніторингу процесу розробки освітніх програм та навчальних планів на 2023–2024 н.р. залишаються проблеми, наявність яких характерна для університету та його структурних підрозділів, зокрема: недостатнє врахування напрямку діяльності університету, низький рівень актуалізації та оновлення навчальних планів, штучне роздуття кількості дисциплін, відсутність реальної системи моніторингу та оцінки якості навчання, недостатнє врахування потреб студентів та ринку праці, часткова невідповідність процесу формування освітніх програм та навчальних планів вимогам нормативно-правових актів.

8 лютого 2023 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, який привітав з днем народження професора Георгія Черевка та доцента Ольгу Дидів і побажав їм міцного здоров’я, щасливої долі, успіхів у роботі та здійснення мрій.
Далі перейшли до розгляду питань порядку денного:
1. Про внесення змін до складу Вченої ради ЛНУП.
Доповідав голова Вченої ради академік НААН України Володимир Снітинський. Під час обговорення даного питання заступником голови Вченої ради університету обрано першого проректора Ірину Федів, головним ученим секретарем – Наталію Стойко. На підставі рішення конференції трудового колективу ЛНУП до складу Вченої ради введено Андрія Шарибуру, Віталія Власовця, Георгія Худавердяна.
2. Про результати фінансової і господарської діяльності ЛНУП у 2022 році та основні завдання на 2023 рік.
Доповідали: головний бухгалтер університету Галина Козлова, проректор з адміністративно-господарської роботи Василь Друзюк. Відзначено, що у 2022 році основні тенденції фінансової діяльності університету були направлені на збільшення доходів від платних послуг, що дозволило на належному рівні проводити навчальний процес, науково-дослідні роботи, зміцнювати матеріально-технічну базу університету. Господарська робота була направлена на забезпечення комфортних умов праці всіх категорій працівників університету та навчання здобувачів освіти. Обговоривши напрями діяльності університету та розміри державного фінансування, а також складові формування доходів і видатків на 2023 рік, Вчена рада ухвалила ряд заходів з оптимізації фінансової і господарської діяльності університету.
3. Про внесення змін до організації освітнього процесу.
Доповідав керівник НМВЗЯВО Олег Микула.
Враховуючи енергетичну кризу в державі, на розгляд Вченої ради внесено пропозиції щодо зміни розкладу дзвінків, які були схвалені. Прийнято рішення, що навчання за зміненим розкладом розпочнеться з 13 лютого 2023 року.

20 грудня 2022 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора університету Володимир Снітинський, який наголосив на важливості розгляду питань порядку денного з огляду на потребу у постійному вдосконаленні якості освітнього процесу, забезпечення належних умов фахової підготовки здобувачів вищої освіти та враховуючи зміни, обумовлені розвитком ринку праці, новими загрозами та завданнями, які постали перед Україною та закладами вищої освіти у 2022 році.
На порядок денний засідання було винесено наступні питання:
- Про принципи формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у Львівському національному університеті природокористування (доповідала головний учений секретар Ірина Федів).
- Про результати навчальної, наукової, виховної роботи кафедри права, кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу у 2020–2022 рр. та підготовку до акредитації освітніх програм ОС «Бакалавр» (доповідали: завідувачка кафедри права Галина Грещук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Андрій Линдюк).
В обговоренні брали участь керівник НМВЗЯВО, проректор з наукової роботи Ігор Яців, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич.
За результатами розгляду питань порядку денного Вчена рада визначила напрямки подальшого вдосконалення освітніх програм та процесу формування навчальних планів, а також було окреслено широке коло питань щодо вдосконалення роботи кафедр, зокрема в частині підготовки до акредитації освітніх програм та розвитку навчальної, наукової, виховної, організаційної роботи відповідних структурних підрозділів.

9 листопада 2022 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, який наголосив на важливості розгляду питань порядку денного, зважаючи на те, що до акредитації у 2022–2023 н.р. готуються 4 освітні програми ОС «Бакалавр», 2 – ОС «Магістр», 2 – ОС «Доктор філософії».
Далі перейшли до реалізації порядку денного, на який було винесено наступні питання:
1. Про результати акредитації освітніх програм у 2021–2022 н.р. та її особливості в умовах воєнного стану.
Доповідав: керівник НМВЗЯВО Олег Микула.
2. Про результати навчальної, наукової, виховної роботи кафедри інформаційних технологій, кафедри туризму у 2019–2021 рр. та підготовку до акредитації освітніх програм ОС «Магістр».
Доповідали: завідувачка кафедри туризму Оксана Крупа, завідувач кафедри інформаційних технологій Анатолій Тригуба.
В обговоренні брали участь перший проректор Віталій Боярчук, проректор з наукової роботи Ігор Яців, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич.
3. Про стан виконання ухвали Вченої ради Львівського національного університету природокористування «Про стан та перспективи розвитку структурних підрозділів університету, затвердження Стратегії розвитку на 2022–2027 рр.».
Доповідав: перший проректор Віталій Боярчук.
4. Про заміщення вакантних посад директора наукової бібліотеки та завідувачів кафедр (проводилось таємне голосування).
5. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ЛНУП (проводилось таємне голосування).
На жаль, засідання Вченої ради не вдалось провести у традиційному режимі, оскільки о 13.00 по всій Україні була оголошена повітряна тривога і засідання Вченої ради було перенесено в укриття.

11 травня 2022 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування, порядок денний якого був наступний:
1. Про стан та перспективи розвитку структурних підрозділів університету, формування Стратегії розвитку на 2022–2027 рр.
Доповідали: перший проректор Віталій Боярчук, проректор з наукової роботи Ігор Яців, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич, декани факультетів.
2. Про затвердження Порядку прийому на навчання до університету та його відокремлених структурних підрозділів у 2022 році.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Голячук.
Розпочалось засідання Вченої ради з оголошеної ректором Володимиром Снітинським хвилини мовчання за загиблими військовими та цивільними у російсько-українській війні.
Після цього перейшли до виконання порядку денного. За результатами доповідей та їх обговорення Вчена рада прийняла ряд рішень, які стали основою для проєкту Стратегії розвитку університету та його структурних підрозділів на 2022–2027 рр.
Юлія Голячук ознайомила членів Вченої ради з умовами вступу, визначеними Порядком прийому на навчання до університету та його відокремлених
структурних підрозділів у 2022 році.

Також слухали керівника навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олега Микулу про рекомендації галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно подальшого удосконалення освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій» за результатами розгляду акредитаційної справи (рішення від 14 квітня 2022 р., протокол № 6 (11)).

На завершення Вчена рада прийняла рішення, які стосуються оперативної діяльності університету. 

 

15 березня 2022 року відбулось онлайн-засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування, на якому було розглянуто ряд питань з організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.
Відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“», у зв’язку з введенням в дію Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07 березня 2022 року №235 прийнято рішення замінити атестацію у формі захисту кваліфікаційної роботи здобувачів ОС «Бакалавр» (окрім спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») усіх форм навчання на атестаційний екзамен.
Також ректор Володимир Снітинський ознайомив членів Вченої ради з основними вимогами щодо проведення занять в цей непростий період, ключовими положеннями, які розглядались Спілкою ректорів України та винесені на розгляд Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.
Варто наголосити на тому, що в разі, якщо здобувач освіти перебуває в лавах Територіальної оборони ЗСУ або не може доєднуватись до занять в дистанційній формі через різні обставини, пов’язані з російсько-українською війною, йому може бути оформлено індивідуальний графік навчання (для цього необхідно звернутись у відповідний деканат). Якщо здобувач освіти перебуває в лавах Збройних сил України – йому надається академічна відпустка.