Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.004 створена для проведення разового захисту дисертації Березовецької Оксани Георгіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок».
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Сиротюк Валерій Миколайович.

Захист дисертації відбудеться 17 лютого 2021 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.

Завантажити аудіо