Відео механіки

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП тривалий час плідно співпрацює з ТзОВ «Енергомонтажвентиляція», який очолює його колишній випускник В.В. Ільницький. На ключових посадах у товаристві працює низка випускників факультету. Нещодавно відбулася їх зустріч зі студентами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на предмет ознайомлення з їх робочими програмами вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки та програмними результатами навчання. Студентам було запропоновано продемонструвати свій рівень володіння програмним середовищем SolidWorks, показати реально виконані практичні роботи з окремих дисциплін, проявити себе в умінні комунікувати та працювати в команді.
Оцінка стану підготовки студентів від представників ТзОВ «Енергомонтажвентиляція» була доволі високою. Керівником товариства було висловлено окремі думки в плані удосконалення освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», а також низку пропозицій із залучення студентів до виконання окремих виробничих проєктів на умовах аутсорсингу.