Дисципліни
Основи картографування
Основи меліорації та ландшафтознавства