Дисципліни
Теорія алгоритмів
Адміністрування програмних систем і комплексів
Тестування програмних систем і комплексів
Основи комп’ютерної графіки
Основи державного земельного кадастру
Управління земельними ресурсами
Державний контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг
Вступ до фаху
Будівельні матеріали
Інженерні мережі
Основи розрахунку та проєктування будівельних конструкцій
Основи енергозбереження
Опалення та вентиляція будівель та споруд

Дисципліни
Бюджетна система
Організація та планування підприємств
Статистика

Дисципліни
Інженерія лісогосподарського виробництва
Життєвий цикл виробів машинобудування

Дисципліни
Економіка підприємств
Менеджмент в туризмі

Дисципліни
Трактори і автомобілі
Опір матеріалів

Дисципліни
Основи картографування
Основи меліорації та ландшафтознавства