Дисципліни
Технічне обслуговування електронного обладнання
Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування
Електропривід сільськогосподарських машин
Чисельні методи
Організація баз даних та знань

Дисципліни
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Дисципліни
Математика
Вища математика
Фізичне виховання
Фізична культура
Експлуатація машин в рослинництві
Корми та годівля
Агрохімія
Рослинництво
Економіка сільськогосподарського виробництва
Фінанси
Фінансовий облік
Контроль і ревізія та СБЕ

Дисципліни
Захист рослин
Фізіологія рослин та сільськогосподарська біотехнологія
Плодоовочівництво

Дисципліни
Економічна теорія
Фінансове право і правове забезпечення

Дисципліни
Іноземна мова (німецька)
Іноземна мова (англійська)
Українська мова та література
Трактори та автомобілі

Дисципліни
Моніторинг довкілля
Гідрологія з основами гідрогеології
Геохімія
Радіоекологія
Заповідна справа

Дисципліни
Правове забезпечення в галузі
Основи організації туризму
Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу
Технології продажів в туризмі
Інформаційні системи в галузі

Дисципліни
Креслення
Основи нарисної геометрії та інженерна графіка
Основи конструкції автомобіля
Технічна експлуатація автомобілів