Положення про академічну доброчесність у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про відкриті заняття у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про електронний журнал обліку академічної успішності та відвідування занять здобувачами вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про індивідуальні навчальні плани студентів Львівському національному університеті природокористування .

Завантажити

Положення про конкурс «Кращий наставник академічної групи Львівського національного університету природокористування».

Завантажити

Положення про конкурс «Кращий студент Львівського національного університету природокористування».

Завантажити

Положення про моніторинг вищої освіти та освітньої діяльності у Львівському національному університеті природокористування

Завантажити

Положення про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти Львівського національного  університету природокористування.

Завантажити

Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (НПП), кафедр і факультетів  Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про наставника академічної групи Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про перевірку курсових робіт (проєктів) та інших навчальних, науково-методичних робіт на академічний плагіат у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про порядок i процедури вирішення конфліктних ситуацій у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок визнання іноземних документів про освіту.

Завантажити

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок відпрацювання студентами Львівського національного університету природокористування пропущених лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять.

Завантажити

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів до Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студентських квитків державного зразка у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком студентів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про порядок підготовки та видання методичної та навчальної літератури у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про організацію інклюзивного навчання в ЛНУП.

Завантажити

Положення про проведення практики студентів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про процедуру та підстави видачі дипломів, спільних та подвійних дипломів та академічних довідок у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про репозитарій Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про розгляд звернень студентів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Львівському національному університеті природокористування за допомогою антиплагіатної інтернет системи (програмно-обчислювального комплексу) StrikePlagiarism.

Завантажити

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про стипендію ім. Я.Зайшлого у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про педагогічну практику аспірантів у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в умовах пандемії, зумовленої COVID-19 у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у Львівському національному університеті природокористування

Завантажити

Норми часу для планування й обліку роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського національного університету природокористування

Завантажити

Положення про критерії оцінювання знань та вмінь студентів Львівського національного університету природокористування

Завантажити

Положення про іменну стипендію імені Героя України Тараса Чайки

Завантажити

Положення про гаранта освітньої програми ЛНУП

Завантажити