Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Львівський національний університет природокористування забезпечений висококваліфікованими науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності.
Дані щодо кадрового забезпечення у повному обсязі внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Загальна кількість працівників – 759 осіб;
науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників – 338 осіб.
З них:
- докторів
наук – 36;
- кандидатів наук – 217;
- асистентів, викладачів 57.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників та стажування майстрів виробничого навчання й викладачів професійно-теоретичної підготовки здійснюється відповідно до чинних нормативних документів.

 

Штатні розписи:

Скачати цей файл (Штатний розпис по науковій діяльності.pdf)Штатний розпис по науковій діяльності.pdf
Скачати цей файл (Зведений штатний розпис.pdf)Зведений штатний розпис.pdf