12 червня 2024 року на факультеті агротехнологій та екології проведено І етап конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного університету природокористування» за результатами функціонування студентських наукових гуртків у 2023–2024 н.р. Відповідальною за організацію заходу була голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету агротехнологій та екології Наталія Вега. Результати діяльності наукових гуртків оцінювалися на основі критеріїв, визначених Положенням про конкурс «Кращий студентський науковий гурток ЛНУП». На заході наукові досягнення гуртків за поточний навчальний рік представили у формі презентацій їх керівники та старости.

Переможцями першого етапу конкурсу визначено студентські наукові гуртки: - «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві» (кафедра тваринництва та кормовиробництва, керівник – д.вет.н., професор Наталія Огородник); - «Екологія та захист навколишнього середовища» (кафедра екології, керівник – к.с.-г.н., в.о. доцента Ольга Германович); - «ГеСеЗаР» (кафедра генетики, селекції та захисту рослин, керівник – к.с.-г.н., професор Петро Завірюха); - «Агрохімік» (кафедра агрохімії та ґрунтознавства, керівник – к.с.-г.н., доцент Богдан Пархуць. Дякуємо учасникам конкурсу за плідну працю та участь у заході.