Атестаційний екзамен є комплексною перевіркою рівня відповідності компетентностей випускників чинному стандарту вищої освіти.
Упродовж 19-20 червня 2024 року на факультеті агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування працювала екзаменаційна комісія з атестації випускників ОПП «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Голова екзаменаційної комісії – проректор з наукової роботи доцент, к.с.-г.н. Б.І. Гулько, члени екзаменаційної комісії – професор, д.с.-г.н., член-кор. НААНУ В.В. Лихочвор, професор, д.б.н. П.С. Гнатів, професор, д.в.н. Н.З. Огородник, доцент, к.б.н. Г.О. Косилович, доцент, к.с.-г.н. І.Ф. Дудар, секретар – В.Я. Якимець.

Завдання екзаменаційних білетів передбачали теоретичні та практичні питання з дисциплін природничого та фахового спрямування. Під час виконання завдань здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» показали високий та достатній рівень знань. Вітаємо наших випускників-бакалаврів та бажаємо успішного вступу на ОС «Магістр» для продовження навчання за обраною спеціальністю.