Дисертант

Максимюк Мирослав Михайлович

Тема дисертації

«Економічна безпека сільськогосподарських підприємств на пореформеному періоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

14.05.2019

Дисертант

Якімцов Віктор Вікторович

Тема дисертації

«Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

14.05.2019

Дисертант

Баран Олег Романович

Тема дисертації

«Організаційно-економічні засади агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

03.04.2019

Дисертант

Соловей Юрій Ігорович

Тема дисертації

«Формування інтегрованих структур малими виробниками сільськогосподарської продукції» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

03.04.2019

Дисертант

Романюк Наталія Дмитрівна

Тема дисертації

«Підвищення ефективності діяльності посередницьких структур в сільському господарстві» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

05.03.2019

Дисертант

Черчик Артур Олегович

Тема дисертації

«Управління еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

01.02.2019

Дисертант

Рижок Зоряна Русланівна

Тема дисертації

«Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації земельних відносин» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

11.12.2018

Дисертант

Гнатишин Людмила Богданівна

Тема дисертації

 «Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.12.2018

Дисертант

Попов Андрій Сергійович

Тема дисертації

«Інституціональні засади консолідації земель  сільськогосподарського призначення:  теорія, методологія, практика» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Дата захисту 

02.10.2018

Дисертант

Іваночко Надія Володимирівна

Тема дисертації

«Управління збутовою діяльністю м'ясопереробних підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

14.06.2018

Дисертант

Янковська Катерина Сергіївна

Тема дисертації

«Економічна ефективність використання біомаси для енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

14.02.2018