16 травня 2023 р. на факультеті будівництва та архітектури Львівського національного університету природокористування у формі наукового міжкафедрального семінару відбулася публічна презентація наукових результатів дисертації «Анкерування стрижневої арматури у фібробетоні» здобувача ступеня доктора філософії Ростислава Андрійовича Мазурака (науковий керівник – к.т.н., доц. В.В. Білозір).
Головою семінару був д.т.н., проф. Йосип Йосипович Лучко, а серед присутніх – викладачі кафедр будівельних конструкцій, технології та організації будівництва. Також до участі в семінарі були запрошені к.ф.-м.н., завідувач кафедри вищої математики ЛНУП Тарас Іванович Бубняк, д.ф.-м.н., професор кафедри вищої математики ЛНУП Юрій Іванович Ковальчик, д.т.н., доцент кафедри будівельного виробництва НУ «Львівська політехніка» Уляна Дмитрівна Марущак і д.т.н., доцент кафедри транспортних технологій НУ «Львівська політехніка» Віталій Володимирович Ковальчук.
Доповідач успішно представив результати свого дисертаційного дослідження і відповів на запитання аудиторії.
Учасники наукового семінару одноголосно підтримали проєкт висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.