На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та магістратуру.

За період існування кафедри захищена одна докторська і п’ять кандидатських дисертацій, видано шість монографій, шість навчальних посібників, значну кількість методичних та наукових статей.

Кафедра співпрацює з відомими закладами вищої освіти та науково-дослідними інститутами України (університетами м. Києва, Полтави, Одеси, Рівного, Львова), а також навчальними закладами Польщі (м. Люблін, Краків, Жешув, Бидгощ, Ярослав).

Кафедра технології та організації будівництва крокує шляхом подальшого розвитку, вдосконалення і підвищення рівня підготовки спеціалістів, навчально-методичної і матеріальної бази, наукових досліджень у галузі будівництва та архітектури.

Кафедра технології та організації будівництва виконує фахову підготовку інженерів-будівельників з циклу дисциплін організації та технології будівництва. Цьому сприяє гармонійне поєднання навчального процесу з науково-дослідною та практичною роботою викладачів та студентів.

Значну увагу кафедра приділяє дипломному проєктуванню, велика частка якого виконується на основі реальних будівельних об’єктів, та виробничій практиці, яка проводиться в умовах реального будівництва на будівельних об’єктах. Окрім того, студенти проходять практику в будівельно-проєктних організаціях, де набувають навичок оформлення та виготовлення проєктної документації різноманітних будівель та споруд.

Випускники факультету будівництва та архітектури постійно удосконалюють свої знання в галузі новітніх технологій будівельного виробництва, часто консультуючись із викладачами кафедри. При кафедрі працює консультаційний центр, де всім зацікавленим надають необхідну інформацію щодо виконання робіт у галузі будівництва, використання сучасних технологій і матеріалів під час будівництва та реконструкції будівель і споруд.

Дисципліни, які викладаються викладачами кафедри

Юрій Євгенович Фамуляк читає такі навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Організація і методологія наукових досліджень», для студентів ОС «Бакалавр» – «Меліоративні та гідротехнічні споруди», «Зведення і монтаж будівель і споруд».

Андрій Васильович Мазурак читає навчальні дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії – «Багатошарові конструкції», для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія ОС «Магістр» – «Новітні технології в будівництві», ОС «Бакалавр» – «Технологія та організація будівництва».

Євген Григорович Матвіїшин читає навчальні дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра – «Економіка будівництва», «Основи економіки будівництва».

Роман Іванович Кінаш читає навчальні дисципліни для ОС «Бакалавр» – «Технологія, організація, планування та управління у будівництві», для здобувачів ступеня доктора філософії – «Багатошарові конструкції», «Збірно-монолітні конструкції».

Віктор Вікторович Артеменко читає навчальні дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії – «Вогнестійкість будівельних конструкцій», для студентів ОС «Магістр» – «Технологія та організація реконструкції будівель і споруд», «Забезпечення надійності будівель і споруд», «Організація будівництва складних об’єктів», «Організація і управління у будівництві».

Софія Петрівна Бурченя читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Планування міст і транспорт», «Технологія та організація будівництва», «Економіка будівництва», «Технологія, організація, планування та управління у будівництві», для студентів ОС «Магістр» – «Технічний нагляд у будівництві».

Андрій Ярославович Регуш читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Інженерне обладнання будівель», «Інноваційна діяльність у будівництві», «Метрологія і стандартизація».

Василь Орестович Михайлечко читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Вступ до будівельної справи», «Будівельна техніка та виробнича база».