Історія кафедри

Кафедра вищої математики є загальноосвітньою кафедрою Львівського національного університету природокористування, яка забезпечує фундаментальну підготовку студентів різних спеціальностей з вищої і прикладної математики, обчислювальної техніки і програмування, теорії ймовірностей і математичної статистики, основ системного аналізу, математики для економістів, дискретної математики.

Кафедра вищої математики утворена в 1947 році із заснуванням Львівського сільськогосподарського інституту на базі Львівської політехніки. 

Першим завідувачем кафедри був к.ф.-м.н., професор Н.В. Благовещенський. З 1951 до 1960 року кафедру очолював к.ф.-м.н., доцент О.І. Савін. Два роки поспіль завідувала кафедрою старший викладач А.І. Сіпко. З 1961 року завідувачем кафедри був к.ф.-м.н., доцент А.Б. Драпкін. У 1978 році кафедру очолив к.ф.-м.н., доцент В.М. Рабик, а з 1994 до 2003 року завідувачем кафедри був лауреат Державної премії, д.ф.-м.н., професор Ф.В. Семерак. З 2003 р. до 2010 р. завідувачем кафедри був доцент В.М. Рабик. З 2010 до 2021 року завідувачем кафедри був д.ф.-м.н., професор Ю.І. Ковальчик, а з 2021 року кафедру очолив к.ф.-м.н., доцент Т.І.Бубняк. 

На кафедрі працювали: д.ф.-м.н., професор Л.М. Зорій, к.ф.-м.н., доценти Б.В. Ковальчук, Л.М. Кукс, М.О. Бас, М.С. Раврик, І.О. Ніщенко, Н.І. Ніщенко, Лі Гюн-И, А.І. Балінський, А.О. Свірчевський, А.Н. Мотовилюк, Л.В. Хомляк, Р.В. Коляда, старші викладачі Л.В. Бойда, В.Н. Кудріна, Ж.К. Ніщенко, асистенти Н.А. Скоробагатько, Н.І. Козак, М.К. Грузецька, лаборанти Л.І. Ушакова, О.В. Марків, З.В. Клюс, Н.П. Поліщук, С.В. Воловодюк, С.Т. Ратушна та інші.

Зараз на кафедрі працюють: завідувач кафедри, доцент Т.І. Бубняк, професор Ю.І. Ковальчик, доценти Л.Я. Шпак, В.І. Косарчин, М.М. Богач, ст. викладачі Б.М. Глова, О.І. Говда. Навчально-допоміжний персонал кафедри: зав. навчального кабінету Д.М. Юрчишин, ст. лаборант Н.Ю. Періг.