На кафедрі будівельних конструкцій щорічно науково-дослідною роботою займається велика кількість студентів різних курсів. Зокрема, функціонують три наукові гуртки:

● «Проблеми геотехніки та фундаментобудування» (керівники гуртка: доц. О.Т. Гнатюк, ст. викл. М.А. Лапчук);

● «Моделювання роботи елементів будівель і споруд на ПК» (керівники гуртка: доц. Р.А. Шмиг, проф. В.М. Максимович, доц. Я.Є. Фамуляк);

● «Моделювання елементів конструкцій методом скінченних елементів» (керівники гуртка: доц. Ю.І. Боднар, проф. Й.Й. Лучко).

Наукові здобутки студентів підтверджені численними грамотами та відзнаками, зокрема дипломом II ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво», який отримав студент групи Буд-31 спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Павло Романович Оприск за наукову роботу «Гіпар – 2021», яку виконано на кафедрі будівельних конструкцій.

Після освоєння базових дисциплін студенти II-III курсів розпочинають індивідуальну наукову роботу, яка переростає у виконання ДП «Магістр» та подальшу науково-дослідну роботу, зокрема в аспірантурі.

За результатами своєї наукової роботи студенти щорічно доповідають на звітних наукових конференціях та міжнародних форумах. Найкращі доповіді отримують дипломи та відзнаки різних ступенів.