Кафедра технології та організації будівництва здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

  • 191 Архітектура та містобудування.
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Львівський національний аграрний університет оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2021 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра:

Спеціальність

Предмети, з яких зараховуються бали сертифіката ЗНО

бюджетна конкурсна пропозиція

небюджетна конкурсна

пропозиція

191 Архітектура та містобудування (тільки денна форма навчання)

1. Українська мова і література

2. Математика

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв та документів за денною та заочною формами здобуття освіти:

з 14 липня до 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р.

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань:

з 24 липня до 30 липня 2021 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення:

02 серпня 2021 р.

До заяви на ім’я ректора вступник додає особисто:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (при представленні оригіналу);
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • військовий квиток або приписне посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (головний корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,  http://lnau.edu.ua/