Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • «Інженерна та тривимірна комп’ютерна графіка»; 
 • «Комп’ютерні методи у проєктуванні»;
 • «САПР у будівництві»;
 • «Будівельна механіка»;
 • «Металеві конструкції»; 
 • «Проєктування металевих конструкцій»;
 • «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; 
 • «Проєктування залізобетонних конструкцій»;
 • «Дерев’яні конструкції»;
 • «Проєктування дерев’яних конструкцій»;
 • «Інженерна геологія, основи і фундаменти»;
 • «Пальові фундаменти»; 
 • «Конструкції будівель та споруд».

 

Дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • «Реконструкція будівель та споруд»;
 • «Основи і фундаменти для особливих геологічних умов»; 
 • «Випробування та дослідження конструкцій»; 
 • «Випробування конструкцій будівель та споруд»;
 • «Проєктування спеціальних металевих конструкцій»; 
 • «Проєктування спеціальних залізобетонних конструкцій»; 
 • «Проєктування спеціальних дерев’яних конструкцій»;
 • «Технічна експлуатація будівель та споруд»; 
 • «Числове моделювання будівельних конструкцій».

 

Дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 • «Інформаційні технології у наукових дослідженнях»;
 • «Методи дослідження та випробування будівельних матеріалів і конструкцій»;
 • «Методи математичного моделювання будівельних конструкцій»;
 • «Сталефібробетонні конструкції»;
 • «Метод скінченних елементів для розрахунку будівельних конструкцій».

 

Кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти першого, другого та третього рівнів вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Навчальний процес забезпечують 2 доктори наук, професори та 4 кандидати наук, доценти. 

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлені навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни. Комплекси систематично оновлюються, видаються методичні рекомендації, навчальні посібники та підручники. Зокрема, за останні п’ять років видано: 

 • Лучко Й.Й. Методи випробування та дослідження будівельних матеріалів, конструкцій будівель і споруд: підручник. Львів: Світ, 2021. 485 с.
 • Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л., Ковальчук В.В. Конструкції будівель і споруд: підручник / за заг. ред. д.т.н., проф. Й.Й. Лучка. Львів: Каменяр, 2018. 745 с.
 • Шмиг Р.А., Добрянський І.М., Коваль О.І. Розрахунок будівельних конструкцій в обчислювальному комплексі SCAD: навч. посіб. / за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів: ННВК «АТБ», 2018. 102 с.
 • Шмиг Р.А., Добрянський І.М., Грицина О.І. Розрахунок металевих балок: навч. посіб. / за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів: Ліга Прес, 2016. 62 с.

Філії кафедри:

Кафедра співпрацює із проєктними та виробничими будівельними підприємствами. На базі окремих із них створені філії кафедри:

 • ПП ВКФ «Основа» – займається проєктуванням фундаментів (зокрема із використанням мікропаль із поширеною п’ятою) та виконанням робіт з їх влаштування.
 • ТзОВ «Техексперт-Захід» – підприємство здійснює технічний нагляд за будівництвом в інтересах замовника, який включає систематичну перевірку відповідності виконаних робіт проєкту та будівельним нормам.
 • ТЗОВ ВП «Галтрансрембуд» – здійснює такі види діяльності: виробництво виробів з бетону для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання; виробництво будівельних металевих конструкцій; будівництво житлових і нежитлових будівель; інші спеціалізовані будівельні роботи.
 • ПП Владика Ю.Я. – здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.