24 травня 2023 року на факультеті будівництва та архітектури Львівського національного університету природокористування Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету провело перший етап конкурсу «Кращий студент-науковець ЛНУП 2022–2023 навчального року». Було підведено підсумки наукових досягнень студентів факультету (участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації, виступи на різноманітних наукових заходах, робота в наукових гуртках, впровадження реальних проєктів), і у підсумку кращими було визнано Софію Владику (Арх-41), Вікторію Старшу (Арх-41) і Ольгу Назарук (Арх-21), яких делеговано від факультету будівництва та архітектури у II етап конкурсу.