Дисертант

Шеленко Діана Іванівна

Тема дисертації

«Розвиток організаційно-правових форм сільсько­господарських підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, практика»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

05.03.2020

Дисертант

Бережницька Галина Іванівна

Тема дисертації

«Стратегічні імперативи управління використанням зе­мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

04.03.2020

Дисертант

Лівінський Анатолій Іванович

Тема дисертації

«Організаційно-економічні механізми реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва: теорія і методологія»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

04.03.2020

Дисертант

Шабатура Тетяна Сергіївна

Тема дисертації

«Соціально-економічні механізми комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств: теорія та методологія»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

12.12.2019

Дисертант

Прокіп Андріан Володимирович

Тема дисертації

«Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в контексті парадигми сталого розвитку»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

17.10.2019

 

Дисертант

Грещук Галина Ігорівна

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

12.09.2019

Дисертант

Ціолковська Софія Ігорівна

Тема дисертації

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.07.2019

Дисертант

Полюк Мирослава Іванівна

Тема дисертації

«Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.06.2019

Дисертант

Константінова Олена Вікторівна

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

12.06.2019

Дисертант

Боришкевич Ірина Ігорівна

Тема дисертації

«Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.06.2019

Дисертант

Ступень Роман Михайлович

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

15.05.2019