Навчальні плани, освітньо-професійні програми, рецензії та відгуки:

Освітні
програми
Навчальні
Плани

Рецензії
та відгуки

ОПП 2022 НП 2022  
ОПП 2023 НП 2023 Фамуляк Х.
ОПП 2024 НП 2024 Капустей І.

Проєкти освітніх програм:

Проєкт ОПП 2023р.
Проєкт ОПП 2024р.

Пропозиції стейкхолдерів щодо удосконалення освітніх програм:

Пропозиції від стейкхолдерів
https://forms.gle/

Пропозиції від здобувачів вищої освіти
https://forms.gle/

Пропозиції від роботодавців
https://forms.gle/

Пропозиції від НПП
https://forms.gle/

Форма для відгуків випускників
https://forms.gle/

Опитування здобувачів вищої освіти
Звіт Анкетування 2023р.


Силабуси та робочі програми:

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін Перелік вибіркових навчальних дисциплін
Фізичне виховання та основи захисту України
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Іноземна мова
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Філософія
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Вища математика
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Інженерна та тривимірна комп’ютерна графіка у будівництві та архітектурі
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Основи геодезії
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Історія української державності та культури
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Українська мова за професійним спрямуванням
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Правознавство
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Екологія та захист навколишнього середовища
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Основи теорії споруд
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Будівельна фізика
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Основи та методи архітектурного проєктування
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Рисунок, живопис, скульптура
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Архітектурна графіка та об’ємно-просторова композиція
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Архітектурне проєктування
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Архітектурно-будівельне матеріалознавство
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Історія архітектури та містобудування
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Типологія будівель та споруд
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Конструкції будівель та споруд
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Інженерне обладнання будівель
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Планування територій населених пунктів
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Основи ландшафтної архітектури
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Основи дизайну архітектурного середовища
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Основи економіки будівництва
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Технологія, організація планування та управління у будівництві
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Реконструкція будівель і споруд
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
Інженерний благоустрій територій
Силабус
Робоча програма
...
Силабус
Робоча програма
  ...
Силабус
Робоча програма

Практики

Геодезична практика
силабус
робоча програма

Практика з інженерної та тривимірної комп’ютерної графіки
силабус
робоча програма

Практика з живопису та скульптури
силабус
робоча програма

Проєктна практика
силабус
робоча програма

Бакалаврська кваліфікаційна робота
силабус
робоча програма

Підсумкова атестація

Державна атестація (кваліфікаційна робота) (методичні рекомендації)