Кваліфікаційна практика є важливою складовою фахової підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» та забезпечує високу якість проєктування магістерської кваліфікаційної роботи.
Упродовж 21-23 листопада 2023 року на факультеті агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування відбувся захист звітів з кваліфікаційної практики студентами, які навчаються за ОПП «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Комісія, до складу якої ввійшли завідувачі кафедр факультету, відзначає високий і достатній рівень підготовки здобувачів вищої освіти, а також навички й уміння аналізувати інноваційні елементи технологій аграрного виробництва.