Кафедра садівництва та овочівництва є випускною кафедрою з підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «Садівництво та виноградарство».

Викладачі кафедри читають понад 40 навчальних дисциплін для студентів факультету агротехнологій та екології, економічного факультету, Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти. Основними з них є: плодівництво, овочівництво, виноградарство, декоративне садівництво, помологія, розмноження декоративних культур, розсадництво, інтенсивне садівництво, прогресивні технології у садівництві, виноградарстві та овочівництві, селекція і насінництво плодових й овочевих культур, технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, грибівництво, овочівництво закритого ґрунту, стандартизація та управління якістю продукції, біохімія плодів, овочів і винограду та ряд інших.

Студенти спеціальності «Садівництво та виноградарство» щорічно беруть участь у фахових олімпіадах, національних конкурсах наукових та дипломних робіт, де завдяки ґрунтовній фаховій теоретичній і практичній підготовці займають призові місця.

При кафедрі працюють два наукові гуртки «Плодівник» і «Овочівник», в яких студенти згідно особистих вподобань опановують особливості майбутнього фаху. За результатами своєї наукової роботи студенти щорічно беруть участь у міжнародних студентських конференціях і публікують статті.

Для викладання спеціальних дисциплін використовуються найсучасніші технічні засоби. На кафедрі створені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що включають типову програму, робочу програму, методичні рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять, курсових робіт (проектів), питання для самоконтролю, тести з окремих тем і модулів, контрольні питання для проведення підсумкового модульного контролю та ректорських контрольних робіт. Після успішного вивчення предметів, передбачених програмою навчання та проходження виробничої практики, яку кращі студенти проходять у США, Бельгії, Голландії, Англії, Німеччині, Чехії, Польщі чи в кращих компаніях регіону, випускники спеціальності отримують диплом державного

зразка і працевлаштовуються менеджерами агробізнесу в садівничих господарствах; розсадниках плодових і декоративних культур; тепличних комбінатах; агроформуваннях, що займаються вирощуванням винограду, овочів, грибів, зберіганням, переробкою продукції рослинництва; фірмах, що займаються ландшафтним дизайном, озелененням територій декоративними рослинами, реалізацією насіння овочевих культур, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, інструментів, техніки та інших засобів призначених для агровиробництва; науково-дослідних установах аграрного профілю; відділах плодів, овочів і декоративних рослин у супермаркетах, агромагазинах; карантинній та насіннєвій інспекціях; районних та обласних управліннях сільського господарства; органах держстандарту або започатковують власну справу з виробництва плодів та овочів. Випускники освітнього ступеня «Магістр», мають право викладати в школах, ліцеях, коледжах, вищих навчальних закладах.