Історія кафедри

Кафедру екології та біології, до складу якої частково увійшла кафедра біології, селекції та захисту рослин і секція хімії кафедри агрохімії та ґрунтознавства, було створено на агрономічному факультеті тоді ще Львівського державного аграрного університету.

Історія кафедри фактично сягає початку XX століття. ЇЇ витоками можна вважати кафедру загальної ботаніки та фізіології рослин Академії рільництва у Дублянах. Кафедру загальної ботаніки і фізіології рослин поряд з 17 базовими на той час кафедрами було створено у 1919 році. Нею керував професор Северин Кжеменевський, який протягом 1919–1924 рр. на кафедрі викладав бактеріологію рослин.

Починаючи з 1961 року кафедрою керував Михайло Тимофійович Гончар, який близько 30 років очолював також ЛСГІ. М.Т. Гончар – заслужений працівник вищої школи України, професор. Його наукові зацікавлення пов'язані з проблемами лісової фітоценології, лісознавства, біологічної рекультивації техногенних відвалів родовищ корисних копалин, з екологією сільськогосподарського виробництва. Він є автором понад 110 наукових та науково-популярних і публіцистичних робіт, серед яких книги «Біологічні взаємозв'язки деревних порід  в лісі», «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва». Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

У 1999–2015 рр. кафедру очолював відомий учений у галузі біологічних і сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії аграрних наук, дійсний член Академії вищої школи України, член Нью-Йоркської академії наук, доктор біологічних наук, професор Володимир  Васильович Снітинський.

Ним створена наукова школа (5 докторів наук, 32 кандидати наук), яка вивчає вплив ферментів та біологічно активних речовин (вітамінів, мінералів, гормонів) на продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці, розробляє наукові підходи підвищення продуктивності тварин та покращення якості сільськогосподарської продукції, формує наукові засади сталого розвитку сільського господарства на основі еколого-економічних засад. Нині під його керівництвом виконується 11 кандидатських та 2 докторських дисертації. Володимир Васильович Снітинський – автор понад 380 наукових праць, в т.ч. 7 монографій, член Спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю «Біохімія», член Експертної комісії в Комітеті з державних премій України в галузі науки і технологій, заступник голови Державного західного наукового центру НАНУ, голова Львівського західного наукового центру НАНУ і Міністерства освіти і науки України, голова відділення біологічних, медичних і аграрних наук та секції сільськогосподарських наук, голова Львівського обласного товариства «Знання», член центральних рад Українського біохімічного та фізіологічного товариств.

Сьогодні на кафедрі працюють 2 професори, 16 доцентів, 2 доктори наук, 22 кандидати наук, 5 старших викладачів, 4 асистенти, 2 старших лаборанти, 3 лаборанти.

Викладачі кафедри читають 62 навчальні дисципліни екологічного і біологічного спрямування для студентів усіх шести факультетів ЛНАУ. Видано 5 навчальних підручників, 12 навчальних посібників, 7 монографій.

Результати досліджень кафедри використовують при прийнятті управлінських рішень для покращення екологічного стану в зонах впливу на довкілля підприємств з виробництва будівельних матеріалів та звалищ твердих побутових відходів. За рекомендаціями кафедри Яворівське ДГХП «Сірка» проводить роботи з фіторекультивації ґрунтів, прилеглих до Яворівського озера, з урахуванням антропогенного впливу на фізико-хімічні властивості новоутворених ґрунтів (ембріоземів).

На практиці застосовують винахід науковців кафедри «Спосіб профілактики анемії і оксидаційного стресу у поросят раннього віку», на який одержано патент (декл. патент 48539А).

Одержано 6 авторських свідоцтв та 4 патенти. Підготовлено 4 доктори наук та 30 кандидатів наук. На кафедрі працює аспірантура за спеціальностями «Біохімія» та «Екологія».

На кафедрі зберігається фондовий гербарій професора Волощака та колекції експонатів, зібрані ще у другій половині минулого століття професором Мауріціо, які є основою Музею природи ЛНАУ. Музей нараховує понад 500 експонатів, серед яких є фіксовані препарати представників безхребетних та різних класів хребетних, зразки кишковопорожнинних, молюсків, голкошкірих, викопні рештки давніх організмів, опудала птахів та ссавців, а також цікава колекція комах.

Створена база відслідковування кар’єрної траєкторії випускників спеціальності «Екологія»

Віщур Вікторія – к.с.-г.н., старший викладач кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

Герасимчук Галина – начальник наукового відділу, провідний інженер з природокористування відділу збереження та відтворення природних екосистем  Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»;

Галянта Оксана – головний спеціаліст відділу економіки природокористування департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА;

Годованець (Гребельна) Оксана – к.с.-г.н., молодший науковий співробітник Яворівського національного природного парку;

Гринь Аліна – інженер з екологічної безпеки «Київпастранс»;

Гудима Марта – старший фахівець сектору екологічної безпеки АТ «Укртранснафта» філії ГПУ «Львівгазвидобування»;

Дидів Андрій – к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри екології Львівського національного аграрного університету;

Доняк Мар’яна – головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища у Львівській області;

Думас Павло – інспектор Державної екологічної інспекції в Львівській області;

Іванків (Бавдик) Мар’яна – к.с.-г.н., доцент кафедри екології Львівського національного аграрного університету;

Заяць Катерина – інженер-еколог, ТзОВ «Компанія Центр ЛТД»;

Жиліщич Юстина – к.б.н., в.о. доцента кафедри екології Львівського національного аграрного університету;

Качмар (Гребельна) Наталія – к.с.-г.н., доцент кафедри екології Львівського національного аграрного університету;

Каричорт Марія – м.н.с. НПП «Сколівські Бескиди»;

Лобода Ростислав – еколог, Первинна профспілкова організація ТзОВ «ЛЕОНІ КВПЛ»;

Мандій Анатолій – начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів у Державній екологічній інспекції у Львівській області;

Марковетська (Когут) Діана – з 2018 року працювала головним спеціалістом відділу природно-заповідного фонду, екологічної мережі, природних та земельних ресурсів в управлінні екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації. З липня 2020 року працює в Державній екологічній інспекції Карпатського округу головним фахівцем відділу державного екологічного нагляду (контролю) за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами Управління державного екологічного нагляду (контролю) в Івано-Франківській області (державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу);

Масюк (Фурманевич) Марія – к.с.-г.н., науковий співробітник лабораторії імунології Інституту біології тварин;

Мороз Мирослава – викладач екологічних дисциплін Екологічного коледжу Львівського НАУ;

Орос Богдан – інженер з екологічної безпеки ЛФ ПАТ «Укртелеком»;

Павлишинець Михайло – начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) надр Державної екологічної інспекції у Закарпатській області;

Пацула Данута – вчитель біології та екології ЗО;

Писарик Руслана – викладач екологічних дисциплін Екологічного коледжу Львівського НАУ;

Рудий Юрій – директор ландшафтного  парку «Равське Розточчя»;

Синявська (Андрейко) Любов – асистент кафедри екології Львівського національного аграрного університету;

Скаб Оксана – к.б.н., в.о. доцента кафедри екології Львівського національного аграрного університету;

Тимчук Іван – к.с.-г.н., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НУ «ЛП»;

Хомич Наталія – к.с-г.н., в.о. доцента кафедри туризму Львівського національного аграрного університету.