Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Кафедра агрохімії та ґрунтознавства є випусковою та здійснює підготовку студентів за спеціальністю 201 «Агрономія».

Термін навчання за ступенем вищої освіти «Бакалавр»:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на базі ступеня «Молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 2 роки 10 місяців.

Мета освітньої програми – формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь та навичок для професійної діяльності у сфері агрономії, пов’язаних зі здатністю розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю й відповідністю зональних умов. Підготовка фахівців за спеціальністю 201 «Агрономія» відповідає вимогам сучасного сільськогосподарського виробництва. Випускники рівня вищої освіти «Бакалавр» за рівнем інтелектуального та особистісного розвитку є конкурентоспроможними на ринку праці.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування, через теоретичне та практичне навчання.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни:

 • Фізіологія рослин;
 • Генетика та сільськогосподарська біотехнологія;
 • Механізація, електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва;
 • Ґрунтознавство з основами геології;
 • Ентомологія;
 • Фітопатологія;
 • Землеробство та гербологія;
 • Рослинництво;
 • Агрофармакологія;
 • Агрохімія;
 • Овочівництво;
 • Плодівництво;
 • Селекція, сортознавство та насінництво польових культур;
 • Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів;
 • Агроекологія;
 • Кормовиробництво та луківництво;
 • Технології зберігання та переробки продукції рослинництва з основами стандартизації.

Уміння та компетенції, якими буде володіти бакалавр, підготовлений за освітньо-професійною програмою «Агрономія»:

 • використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист рослин).
 • вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки та зберігання продукції.
 • розуміти основні біологічні й агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
 • застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.
 • оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі та дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.
 • застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії.
 • науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
 • розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.
 • управляти комплексними діями або проєктами, брати відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

Фахівці, які здобули освіту за ОПП «Агрономія», зможуть обіймати такі посади:

- Агроном;

- Агроном-інспектор;

- Агрохімік;

- Агротехнік.

Умови вступу для здобуття РВО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО (бюджет або контракт)

1. Українська мова / Українська мова і література

2. Біологія

3. Історія України, математика, географія, іноземна мова, хімія або фізика

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на спеціальність 201 «Агрономія» абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі;

2. Сертифікати ЗНО з предметів, вказаних в умовах вступу;

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього;

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та даних з нього про прописку);

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Термін навчання на стаціонарі становить 3 роки 10 місяців, а на заочній формі – 4 роки 7 місяців.

Умови вступу для здобуття РВО «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Сертифікати ЗНО (бюджет)

Сертифікати ЗНО (контракт)

1. Українська мова / Українська мова і література

2. Історія України

3. Фаховий іспит

1. Українська мова / Українська мова та література

2. Історія України, математика, географія, іноземна мова, хімія або фізика

3. Фаховий іспит

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) вступники особисто подають в приймальну комісію наступні документи:

 1. Заяву про участь у конкурсному відборі;
 2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (сертифікати ЗНО);
 3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком;
 4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та даних з нього про прописку);
 5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для вступу на навчання абітурієнти складають фахове вступне випробування (письмовий екзамен зі спеціальності).

Детальніше з умовами вступу можна ознайомитися за посиланням: http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html