Історія кафедри

Історія розвитку кафедри починається 9 січня 1856 року з часу заснування  Рільничої школи Галицького господарського товариства в Дублянах. З 1901 року Високій рільничій школі надано статус Рільничої академії. З 1920 року кафедра входить до сільськогосподарського і лісогосподарського факультету "Львівська Політехніка". З 1928 року на агрономічному факультеті і кафедрі рослинництва навчається видатний політичний і державний діяч України – Степан Бандера.

Завідували кафедрою відомі вчені професори:

- Мічинський Казимир (1901 – 1918 рр.);

- Гурський Януш (1920 – 1934 рр.);

- Свентоховський Болеслав (1936 – 1937рр.).

З 1947-1987 рр. кафедру очолював член – кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки і техніки України РСР, доктор сільськогосподарських наук, професор, лауреат премії імені В.Я. Юр'єва, Григорій Степанович Кияк – видатний український вчений у галузі рослинництва. Зробив вагомий внесок у розвиток аграрної науки, створив високоврожайні сорти: пшениці ярої – Дублянка 4, Новоподільська та пшениці озимої – Галицька, жита озимого – Львівське, ріпаку озимого – Дублянський і ярого Львівський, бобів кормових – Коричневі.

Автор понад 200 наукових робіт, в тому числі 8 монографій, підручників "Рослинництво", і "Луківництво". Підготовив біля 30 кандидатів наук, з них чотири стали докторами наук. Разом з Г.С. Кияком плідно працювали доценти: В.М. Іздрик, П.М. Когут, Н.Я. Кириченко, Р.Й. Тучапський, Онищук Д.М. (учні Г.С. Кияка), Ю.І. Казновецький, В.Ф. Повар, В.А. Довгань, Я.І. Дедищин, старші викладачі – І.М. Крохмалюк, Г.Ф. Курносова та інші.

З 1988 р. кафедру рослинництва і луківництва очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВШ України Володимир Григорович Влох.

Зробив вагомий внесок в теорію і практику біологічних основ селекції, насінництва. Розробив методику селекції картоплі, яка уможливила значно скоротити її процес і підвищити ефективність. Виявив в умовах Карпат ендемічні форми картоплі стійкі проти фітофторозу. Збагатив національний генофонд картоплі. Створив унікальний фітофторостійкий з високим вмістом крохмалю в бульбах сорт Карпатський і передав в Державне сортовипробування 12 сортів картоплі, топінамбур. Автор біля 270 наукових праць. Отримав 5 авторських свідоцтв на сорти картоплі (Верховина, Полонина, Мавка, Слава) і топінамбур (Львівський).

З 2008 року завідує кафедрою технологій у рослинництві доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Володимирович Лихочвор. Автор понад 300 наукових праць. Унікальний навчальний посібник "Рослинництво" за короткі терміни виданий уже тричі. Значним досягненням є видання "Бібліотеки агронома", яка включає серію з 11 книг загальним накладом понад 40000 примірників. Ця бібліотека є найкращим виданням в Україні з агрономічної тематики і є на столі у агрономів та керівників господарств на території всіх областей України.  Член-кореспондент НААН.   Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.  член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при  Вінницькому національному аграрному університеті та Інституті кормів та сільського господарства Поділля за спеціальністю “06.01.09-рослинництво”.  З 2017 року є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при  Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю 03.00.16-екологія. Член експертної ради Вченої Атестаційної комісії.