Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за темою «Розробити систему показників екобезпечного функціонування агроландшафтів та заходи оптимізації якості довкілля в умовах антропогенезу та змін клімату Західного регіону України».

Дослідження проводяться за такими напрямками:

Розділ 1. Вивчити екологічний стан агроландшафтів техногенно забруднених зон Західного регіону України;

Розділ 2. Дослідити закономірності функціонування об’єктів ПЗФ і селітебних зелених зон в умовах антропогенезу і змін клімату;

Розділ 3. Вивчення екологічного стану природних і штучних гідросистем та адаптивних реакцій гідробіонтів в умовах антропогенезу. 

Кафедра екології Львівського національного аграрного університету успішно завершила проєкт Європейського союзу TEMPUS ENAGRA «Розробка навчальних програм зі спеціальності «Екологія» в аграрних закладах вищої освіти». Проєкт виконувався у тісній співпраці з науковцями Варшавського університету наук про життя (Польща), Інституту EDUTER (Франція), Університету Lleida (Іспанія), Університету природних ресурсів і прикладних наук про життя (Австрія), Університету м. Гент (Бельгія), Національного університету біоресурсів і природокористування України та ін. 

Кафедра має такі наукові підрозділи: Яворівський національний природний парк, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, Навчально-науковий центр Львівського НАУ. На їх базі проводяться навчальні заняття зі студентами, навчальна практика студентів та науково-дослідні роботи, спрямовані на реалізацію спільних наукових програм в галузі вивчення, охорони та відтворення природних ресурсів та впровадження їх результатів у практику заповідної справи, а також створення умов для підготовки висококваліфікованих кадрів для природоохоронних установ. 

Кафедра екології підтримує тісні зв’язки з:

- Жешівським університетом (Польща);

- Університетом природничих наук у Вроцлаві (Польща);

- Університет природничих наук в Любліні (Польща);

- Краківською Академією Рільничою (Польща);

- Інститутом геофізики Академії наук Польщі;

- Сільськогосподарським університетом у Варшаві (Польща);

- Університетом міста Ллейда;

- Університетом природних ресурсів і прикладних наук про життя (Австрія);

- Університетом Koblenz-Landau (Німеччина);

- Університетом Genova (Італія);

- Університетом Pavia (Італія);

- Розточанським парком народовим (Польща). 

Участь у програмі Erasmus+ «Підвищення спроможності університетів щодо запровадження та участі в кластерах на принципах інноваційності та збалансованості».

Результатом міжнародних зв’язків і співробітництва із закордонними науковими і навчальними закладами є взаємні публікації в наукових виданнях, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів.

Колектив кафедри співпрацює з Інститутом біології тварин НААН (м. Львів), Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН (Львівська обл., с. Оброшино), Західним науковим центром НАН України і МОН України.

У вказаних установах здійснюється навчання студентів з актуальних проблем екології, проводяться науково-дослідні роботи і лабораторні аналізи.

Студентська наукова робота

 На кафедрі функціонують два студентські наукові гуртки: «Екологія» та «Хімія і технології». Метою роботи гуртків є реалізація наукового потенціалу студентів, які навчаються за спеціальностями 101 – «Екологія» та 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Завдання:

- організація науково-дослідницької діяльності студентів;

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких заходах;

- сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;

- інтелектуальний і духовний розвиток студентів;

- створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом.

Основними напрямами наукових досліджень студентів є: екологічна оцінка впливу виробничої діяльності підприємств Львівщини на стан навколишнього середовища та розробка шляхів щодо його покращення; моніторинг біорізноманіття національних природних парків «Гуцульщина», «Сколівські бескиди» та заповідника «Медобори»; гідроекологічні дослідження стану водних об’єктів.

За результатами своєї наукової роботи студенти щорічно беруть участь у міжнародних студентських конференціях і публікують наукові статті. Дані своїх досліджень студенти використовують для написання курсових і дипломних робіт.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри екології беруть активну участь у роботі фінального етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія і екологічна безпека», а також є переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад.

Зокрема, 15-17 березня 2017 року на базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія і екологічна безпека», який проходив у формі підсумкової науково-практичної конференції. У першому етапі Всеукраїнського конкурсу взяли участь 135 робіт із закладів вищої освіти України. Після проведеного зовнішнього рецензування для участі у другому етапі конкурсу і захисту своїх робіт на науково-практичній конференції конкурсу запрошено авторів 94 студентських наукових робіт. За результатами конкурсу студентка групи Еко-44 факультету агротехнологій і екології Львівського НАУ Оксана Володимирівна Гусак була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Студентка представила наукове дослідження на тему «Інтродукція та синантропізація ґрунтових колембул». Науковий керівник – д.б.н., в.о. професора І. Я. Капрусь. 

За результатами конкурсу 28-30 березня 2018 року на базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка студентки групи Еко-52 Львівського національного аграрного університету Оксана Гусак та Наталія Филик були нагороджені дипломом ІІІ ступеня за наукове дослідження на тему «Антропогенні трансформації угруповань ґрунтових колембол у рівнинних заплавних лісах Верхнього Дністра».

Науковий керівник – д.б.н., професор І. Я. Капрусь. 

20-22 березня 2019 року на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка студентка групи Еко-41 факультету агротехнологій і екології Оксана Віталіївна Зусько та студент групи Ен-12сп факультету механіки та енергетики Назарій Віталійович Чижевський були нагороджені дипломом ІІ ступеня. Вони представили наукову роботу на тему «Використання відновлюваних джерел енергії у плануванні екотуристичних об’єктів», виконану під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, в.о. доцента кафедри екології Наталі Василівни Качмар.

З 2016 року у Львівському національному аграрному університеті відбувається вручення стипендії імені Ярослава Зайшлого для кращих студентів нашого університету, які навчаються за аграрними програмами. Таку можливість створила для університету засновниця цієї стипендії – Ірена Белл, донька відомого громадського діяча, педагога та кооператора Ярослава Зайшлого. Пані Ірена впродовж багатьох років є однією з найяскравіших представниць української громади в Канаді як віце-президент Оттавського відділу Конгресу українців в Канаді, член Ради директорів Канадського фонду українських досліджень, старший радник Ради директорів кафедри українознавства в Університеті Оттави та багатьох інших громадських, наукових інституцій і засобів масової інформації.

Вперше отримала стипендію ім. Ярослава Зайшлого у 2016 році студентка факультету агротехнологій і екології Оксана Гусак, що навчається за спеціальністю «Екологія».

У вересні 2017 року стипендією ім. Ярослава Зайшлого була нагороджена студентка другого курсу факультету агротехнологій і екології Софія Руссо. Цю високу нагороду з гордістю вручив ректор Львівського національного аграрного університету Володимир Васильович Снітинський та побажав студентці надалі натхненно працювати у галузі аграрної науки та реалізувати себе за фахом, примножувати славу рідного університету. Володимир Васильович щиро подякував президентові фонду Вікторові Гетьманчукові та засновниці стипендії Ірені Белл за підтримку аграрного вишколу української молоді.

 

6 червня 2019 року стипендією ім. Я. Зайшлого була нагороджена студентка гуртка «Екологія» Оксана Зусько.

Студенти кафедри екології беруть участь у міжнародних заходах, зокрема аграрно-політичних дебатах в рамках проведення зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття».

Команду лідерів та відмінників навчання Львівського НАУ із перемогами у аграрно-політичних дебатах та наукових дискусійних клубах за різними актуальними сьогоденню тематиками привітав ректор Львівського НАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський. Володимир Васильович подякував студентам за їхні наукові досягнення та активну участь у житті університету, а також побажав подальших успіхів у вдосконаленні своїх знань та наукових досліджень.

Студенти, які займаються в гуртках, також виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, в тому числі міжнародних студентських олімпіадах.

9-11 квітня 2019 року переможцем ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Агроекологія» стала студентка факультету Олеся Ціхович.

Студентка Анна Тертична стала переможцем ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія», яка проходила 17-19 квітня 2019 року у НУБіП, м. Київ.


Кафедрою екології у співпраці з відділом міжнародних зв’язків підготовлено проєкт для участі у конкурсі Європейської програми Erasmus+ «Розбудова потенціалу вищої освіти» за напрямом Green deal.
Проєкт підготовлено робочою групою у складі декана факультету агротехнологій та екології Володимира Бальковського, керівника відділу міжнародних зв’язків Ольги Іщенко, завідувача кафедри екології Петра Хірівського, доцентів кафедри екології Богдана Кректуна, Тетяни Дацко. Участь у проєкті беруть університети Іспанії, Німеччини та Польщі. Україна представлена Львівським національним університетом природокористування (координатор), Національним університетом «Львівська політехніка», Миколаївським національним аграрним університетом, Херсонським державним аграрно-економічним університетом та Уманським національним університетом садівництва.Продовжує роботу студентський науковий гурток «Екологія та захист навколишнього середовища»

Студенти-гуртківці проводять наукові дослідження стану ґрунтів та вод, використовуючи обладнання хіміко-токсикологічної лабораторії кафедри екології. Дослідження стосуються органолептичних показників води, деяких агрохімічних показників ґрунту, стану ґрунтової мікробіоти та мікрофлори водного середовища.