Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Кафедра технологій у рослинництві факультету агротехнологій і екології Львівського національного аграрного університету запрошує на навчання за спеціальністю 201 «Агрономія».

Термін навчання за ступенем вищої освіти «Бакалавр»:

- на базі повної загальної середньої освіти на очній формі навчання – 3 академічні роки і 10 місяців, на заочній формі – 4 академічні роки і 7 місяців;

- на базі освітнього рівня «Молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 1 академічний рік і 10 місяців.

Мета освітньої програми: здобуття знань, практичних умінь та навичок, достатніх для професійної діяльності висококваліфікованих фахівців у галузі рослинництва сільськогосподарських культур.

Програма орієнтована на підготовку агрономів, які здатні застосовувати сучасні знання для вирощування сільськогосподарських культур з метою одержання високих врожаїв при найменших затратах.

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері рослинництва і землеробства.

У процесі навчання на кафедрі технологій у рослинництві вивчаються такі дисципліни:

 1. Рослинництво;
 2. Землеробство та гербологія;
 3. Лікарські, технічні та енергетичні культури;
 4. Аграрний консалтинг;
 5. Органічне рослинництво;
 6. Технологія виробництва продукції рослинництва;
 7. Технологія вирощування олійних культур;
 8. Світові агротехнології, системи сучасних та інтенсивних технологій.

Фахівці, які здобули освіту за ОПП «Агрономія», зможуть обіймати такі посади:

 • агрономи у фермерських господарствах.
 • спеціалісти й керівники сучасних сільськогосподарських підприємств – агрохолдингів, приватних аграрних формувань, фермерських господарств;
 • фахівці-консультанти сільськогосподарського виробництва з вирощування, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • консультанти в сучасних фірмах – світових лідерах із ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва;
 • спеціалісти у лабораторіях (агрохімлабораторії, біотехнологічні), у насіннєвих інспекціях, на сортовипробувальних станціях;
 • наукові співробітники у науково-дослідних інститутах, викладачі в навчальних закладах;
 • молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі.

Умови вступу для здобуття РВО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО

(бюджет або контракт)

Сертифікати ЗНО

(лише контракт)

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або хімія, або географія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або географія

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на спеціальність 201 «Агрономія» абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі;

2. Сертифікати ЗНО з предметів, вказаних в умовах вступу;

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього;

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та даних з нього про прописку);

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Термін навчання на стаціонарі становить 3 роки 10 місяців, а на заочній формі – 4 роки 7 місяців.

Умови вступу для здобуття РВО «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) вступники особисто подають в приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі;

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (сертифікати ЗНО);

3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком;

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та даних з нього про прописку);

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для вступу на навчання абітурієнти складають фахове вступне випробування (письмовий екзамен зі спеціальності).